In de statuten van Stichting Oranjecomité Houten is het doel als volgt vastgelegd:

“Het organiseren van Oranjefestiviteiten binnen de kern Houten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Het Oranjecomité tracht dit doel te bereiken door het organiseren, regelen en leiden van de o.a. Koningsdag voor en door de inwoners van de kern Houten.